المان های گرافیکی اندروید سیتی

بنا به درخواست صاحبان اپلیکیشن ها و سایت ها و همچنین کاربران گرامی در این صفحه از اندروید سیتی المان های گرافیکی سایت قرار داده می شود.برای دانلود هر کدام از سایزها می توانید به راحتی روی آن سایز کلیک کنید تا تصویر با همان سایز در صفحه جدید برای شما باز شود.

✌تقاضا می شود برای حفظ استانداردهای سایت این المان ها را بدون ایجاد تغییر در آن ها استفاده نمایید.

 

1

لوگوی اندروید سیتی

لوگوی اندروید سیتی با توجه به رنگ بک گراندی که قرار است در آن استفاده شود در دو مد negative (با رنگ سفید) و positive (با رنگ سبز) طراحی شده است که به صورت زیر می باشند.

 

A- لوگو Positive
android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 250×250 | 100×100 | 50×50

 


 

B- لوگو Negative

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 250×250 | 100×100 | 50×50

 


 

C- لوگوتایپ Positive

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 1200×۲۰۰ | ۶۰۰×۱۰۰ | ۳۰۰×۵۰

 


 

D- لوگوتایپ Negative

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :  Full Quality SVG | 1200×۲۰۰ | ۶۰۰×۱۰۰ | ۳۰۰×۵۰

 

 

 

2

دکمه های دانلود

A- دکمه دانلود فارسی

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :   Full Q | ۶۰۰×۲۰۰ | ۳۰۰×۱۰۰ | ۱۵۰×۵۰

 


 

B- دکمه دانلود انگلیسی

android30t logo

⇳ اندازه های موجود :   Full Q | ۶۰۰×۲۰۰ | ۳۰۰×۱۰۰ | ۱۵۰×۵۰

کارت لند