بازی Machines at War 3 RTS در مورد یک داستان عجب و البته زیبا می باشد. در این بازی شما در حال بررسی یک آزمایشگاه نظامی بوده اید که متوجه می شوید یک اشتباه عظیم رخ داده است. همه چیز به طرز وحشتناکی در حال عوض شدن است. تمامی دانشمندان از بین رفته اند و همه چیز در حال نابودی است و شاید هم چیزی باقی نمانده که نابود شود. زیرا قبل از نابود شدن ناپدید شده اند. تنها نشانه ای که از این اتفاق مانده است، یک پیام با متن “ما مجبور شدیم این کار را کنیم” است که شما آن را پیدا می کنید. نتایج سال ها تحقیقات حالا در یک چشم به هم زدن نابود شده است و شما مانده اید و جریانی که به طرز وحشتناکی تمام افراد این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در ۲۱ مرحله استراتژیک از سراسر جهان شرکت و پیگیر این داستان خواهید شد. دلیل این ناپدید شدن باید معلوم شود.

ویژگی های بازی Machines at War 3 RTS اندروید : 

  • شامل ۲۱ ماموریت مختلف
  • بیش از ۱۳۰ نوع واحد و تکنولوژی مختلف
  • مبارزه های چهار نفره و غلبه بر دشمنان
  • قابلیت بازی در نقشه های متفاوت
  • امکان بازی به صورت نامحدود
  • بررسی دلیل ناپدید شدن افراد آزمایشگاه