-وجود سیستم طبیعی از چرخه شب و روز

-طراحی واقعی صحنه های مسابقه

-صداگذاری هیجان آور

-کنترلرهای لمسی خوب

-سفارشی سازی های مختلف

-گیم پلی اعتیاد آور و حس رقابت های ماشین سواری

-رقابت با دوستان خود در حالت چند نفره