Dream Hospital – Health Care Manager در بازی بیمارستان رویایی میتوانید آرزوی خود را در زمینه ساخت یک کلینیک پزشکی تحقق بخشید. در های بیمارستان را به روی بیماران باز کرده و از آنها مراقبت کنید، ساختمان شما به انواع بخش های مراقبت بهداشتی مجهز می باشد بخش اورژانس و بخش کارکنان در ختیارتان قرار داده می‌شود تا بتوانید به خوبی از پس مسئولیت‌ها برآیید. این بازی به نحو خوبی توانسته رشته ی مدیریت پزشکی را شبیه سازی کند و به نوعی تمام تصمیمات و مسئولیت های این رشته پر خطر را به عهده بازیکن خواهد گذاشت.

با بیماران خود صحبت کنید و مانند یک متخصص جراح فعالیت های مربوط به پیوند قلب و سایر اعضا را انجام دهید. اکنون صاحب این مرکز بزرگ پزشکی هستید پس از بیمارستان های خود را مراقبت کرده و آنها را به بهترین شکل مدیریت نمایید تا بتوانید نظر سرمایه‌گذاران بزرگ را برای حمایت از این مرکز جلب کنید. انواع و اقسام وسایل تجهیزات پزشکی در اختیار شما قرار داده شده تا بتوانید به بیماران خدمات ارائه کنید و اینگونه شهرت زیادی در سطح شهر کسب کنید و درآمدهای حاصله را افزایش دهید.

ویژگی های بازی Dream Hospital – Health Care Manager اندروید :

  • ساخت مرکز درمان واقعی، اتاق های تشخیصی و اورژانس و تبدیل شدن به یک سرمایه دار در بیمارستان!
  • تحقیق برای پزشکی و درمان های جدید دارو و تکنولوژی های عملیاتی
  • کشف و تولید داروهای مختلف و دارو برای درمان بیماری ها و صدمات
  • کسب شهرت با برنامه ریزی استراتژی و درمان بیماران با بهترین کارکنان و تجهیزات پزشکی
  • رقابت با بیمارستان های دیگر در این شهر
  • ارسال ناوگان آمبولانس خود را برای درمان و بهبود بیشتر مردم
  • تبدیل شدن به بهترین مدیر بیمارستان