درخواستی ها

در این صفحه شما می توانید برنامه و بازی مورد نظر خود را از ما درخواست کنید تا ما آن را در اسرع وقت و بر اساس اولویت در سایت به همراه تحلیل و بررسی کامل قرار دهیم.

نکته: در نظر داشته باشید فقط بازیها و برنامه هایی در سایت قرار می گیرند که با ارزشها و شئونات سایت اندروید سیتی هماهنگ باشد.

لطفا تمامی فیلدها را به درستی پر کنید :

نام شما *

ایمیل شما *

نام بازی یا برنامه *

لینک گوگل پلی یا مارکت معتبر (اختیاری)

توضیحات اضافی

 

کارت لند