ارسال اطلاعات شما با موفقیت انجام شد.

ما در اسرع وقت اپلیکیشن یا بازی شما را بررسی و شما را از طریق ایمیل یا تلگرام مطلع خواهیم کرد.

چنانچه هیچ مشکلی برای قرار گرفتن محصول شما در اندروید سیتی نباشد، ما اطلاعات کامل آن (اعم از محتوای معرفی، لوگو، اسکرین شات ها و…) را از شما دریافت می کنیم.
پس تا تماس ما با شما لطفا شکیبا باشید…

اپدیت